ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Δημοσιεύθηκε στις 9.4.2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012] ο Νόμος 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός",  ο οποίος ουσιαστικά αντικαθιστά τον προηγούμενο ΓΟΚ.

Σημαντικότερα Σημεία του Νέου Ο.Κ.:

1.    Αύξηση επιφανειών ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές.
2.    Αλλαγές σε κατηγορίες Σ.Δ. με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων ιδιοκτησιών ως προς την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής (υπό προϋποθέσεις) .
3.    Νέοι ορισμοί σχετικά με τους ημιυπαίθριους χώρους που προσμετρώνται στη δομήσιμη επιφάνεια καθώς και νέες προϋποθέσεις για κατασκευή παταριών, συστεγασμένων χώρων και υπογείων.
4.    Ενίσχυση της ελευθερίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της παραγωγής ποιοτικού έργου.
5.    Έναρξη ισχύος του νόμου : 3 μήνες από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένων ορισμένων διατάξεων -27 παρ.4, 28, 29,30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 – η ισχύς των οποίων άρχεται από την δημοσίευση στο ΦΕΚ.
 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού [ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 -ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012] εδώ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) Ι. ΡΑΜΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΙΚΗΣ 33 (2ος όροφος)

T.K.10557 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103223454
Fax: 2103223456
Κιν.: 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ