ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Δημοσιεύθηκε στις 9.4.2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012] ο Νόμος 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός",  ο οποίος ουσιαστικά αντικαθιστά τον προηγούμενο ΓΟΚ.

Σημαντικότερα Σημεία του Νέου Ο.Κ.:

1.    Αύξηση επιφανειών ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές.
2.    Αλλαγές σε κατηγορίες Σ.Δ. με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων ιδιοκτησιών ως προς την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής (υπό προϋποθέσεις) .
3.    Νέοι ορισμοί σχετικά με τους ημιυπαίθριους χώρους που προσμετρώνται στη δομήσιμη επιφάνεια καθώς και νέες προϋποθέσεις για κατασκευή παταριών, συστεγασμένων χώρων και υπογείων.
4.    Ενίσχυση της ελευθερίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της παραγωγής ποιοτικού έργου.
5.    Έναρξη ισχύος του νόμου : 3 μήνες από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένων ορισμένων διατάξεων -27 παρ.4, 28, 29,30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 – η ισχύς των οποίων άρχεται από την δημοσίευση στο ΦΕΚ.
 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού [ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 -ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012] εδώ.

ΕVANGELIA (EVI) G. RΑΜΜΟU

NOTAIO

Via NAVARHOU NIKODIMOU 2 & FILELLINON (3o PIANO)

10557 ATENE - GRECIA

Τel.: +30 210 3223454
Fax: +30 210 3223456
Mob.: +30 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr

ULTIME NOTIZIE