Η Συμβολαιογράφος σας στην Αθήνα


Βασικός στόχος κατά τη δημιουργία του παρόντος ιστοχώρου ήταν για εμένα να παράσχω με εύληπτο, κατατοπιστικό και αισθητικά όμορφο τρόπο,  πρακτικές πληροφορίες για εμένα, το συμβολαιογραφείο, την κατά τόπο αρμοδιότητά μου, το τηρούμενο Αρχείο, το δίκτυο συνεργατών μου  κλπ, καθώς και γενικότερου ενδιαφέροντος πληροφορίες για τον Θεσμό του Συμβολαιογράφου.  

Σε ένα ουσιαστικότερο επίπεδο, φιλοδοξώ ότι καθώς διατρέχετε τις σελίδες του site και λύνετε μέσα από την ανάγνωση προϋπάρχουσες απορίες σας ή λαμβάνετε χρηστικές πληροφορίες, θα αποκτήσετε μία αντιπροσωπευτική εικόνα του εύρους και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της φιλοσοφίας - μεθόδου εργασίας μου, του τρόπου γραφής και σκέψης μου και ιδεατά της ασφάλειας  που παρέχω ως Συμβολαιογράφος.                                     

Οι ξενόγλωσσες εκδόσεις του site, αγγλική, γερμανική και ιταλική, απευθύνονται τόσο στους αγγλόφωνους,  γερμανόφωνους και ιταλόφωνους κατοίκους της Αθήνας και  εν γένει της Ελλάδας, οι οποίοι χρειάζονται να απευθυνθούν σε Συμβολαιογράφο, όσο και σε κατοίκους του εξωτερικού, μη ομιλούντες την ελληνική γλώσσα, οι οποίοι ενδιαφέρονται είτε να έλθουν ή επενδύσουν στην Ελλάδα, είτε να διευκολυνθούν από μακρυά ώστε να διεκπεραιωθεί συμβολαιογραφικά στην Ελλάδα ήδη τρέχουσα ή μελλοντική υπόθεσή τους.

 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η: Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, επουδενί δεν αντικαθιστούν την εξατομικευμένη συμβουλευτική που θα σας παρέχει ο Συμβολαιογράφος της εμπιστοσύνης σας, αφού έχει λάβει πλήρη γνώση του ιστορικού της υπόθεσής σας.