ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ


Επιγραμματικά:

 1.-ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

[ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΝΟΜΙΚΟ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΙΣΜΑ-ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ-ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΣ ΟΡΘΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ]

2.- ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ 

[ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-AD HOC ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ON LINE ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ KAI ΣE ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ]  

3.- ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 

[ΣΤΕΡΕΗ ΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ - ΑΚΡΙΒΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ -  ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ]    

4.- ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

[ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  - ΣΥΝΤΟΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  -  ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ SERVICE]


Αναλυτικά:

Η επίγνωση της καίριας σημασίας που έχει για τον νομικό κόσμο και την ασφάλεια των συναλλαγών η διαμόρφωση δια δημοσίου (συμβολαιογραφικού) εγγράφου των πάσης φύσεως προσωπικών και περιουσιακών σχέσεων Ελλήνων, πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηκόων τρίτων χωρών, είτε ως φυσικών προσώπων είτε συσσωματωμένων σε εταιρείες και λοιπά νομικά μορφώματα,

καθώς και η επί σειρά ετών αντιμετώπιση περιπτώσεων, όπου η παραμέληση εκ μέρους επαγγελματιών της ως άνω σημασίας, έφερνε (και φέρνει) ενώπιόν μου υποθέσεις, στις οποίες ο πελάτης καλείται να επωμισθεί (χρονικά και οικονομικά) την διόρθωση σφαλμάτων, παραβλέψεων και αστοχιών του παρελθόντος,

μου υπαγόρευσαν μία συμπαγώς δομημένη Φιλοσοφία -  Μέθοδο Εργασίας, η οποία στηρίζεται σε Τέσσερις (4)  Βασικές Αρχές - Πυλώνες, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω και αναλύονται κατωτέρω.

Σε κάθε μεμονωμένη Υπόθεση, από την πιο απλή ως την πιο σύνθετη, από το απλό Πληρεξούσιο Συναινετικού Διαζυγίου ως π.χ. τις απτόμενες Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου συμβάσεις Έλλήνων και αλλοδαπών και έναντι κάθε μεμονωμένου πελάτη, ενεργού και εν δυνάμει, από την πολυεθνική Εταιρεία που θέλει να προβεί σε επενδύσεις στην Ελλάδα ως τον σεναριογράφο, που θέλει να καταθέσει το σενάριο ταινίας του, ή την γιαγιά με κινητικά προβλήματα που θέλει να συντάξει διαθήκη στο σπίτι της, τηρούνται ανεξαίρετα και οι τέσσερις (4) αυτές Αρχές. Η παραμέληση έστω και μίας εξ αυτών θα άφηνε περιθώριο να ελλοχεύσει ο κίνδυνος η εκάστοτε Υπόθεση να μην έλθει σε πέρας κατά τον νομικά ορθότερο, φορολογικά-οικονομικά συμφερότερο, γλωσσικά αρτιότερο και διαδικαστικά πιο ανώδυνο και συντομότερο για τον πελάτη τρόπο.

Η απαρέγκλιτη τήρηση των Τεσσάρων αυτών Αρχών είναι η Ειδοποιός Διαφορά που σηματοδοτεί το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και παγιώνει ικανοποιημένους και - το σημαντικότερο για εμένα- νομικά και οικονομικά ασφαλείς πελάτες.


 Οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΥΛΩΝΕΣ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MOY 

είναι αναλυτικά οι ακόλουθoι:

 1.  ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

[ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΝΟΜΙΚΟ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΙΣΜΑ-ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ-ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΣ ΟΡΘΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ]

"Ignoranti, quem portum petat, nullus suus ventus est"  
[= Για όποιον αγνοεί προς ποιο λιμάνι πλέει, κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός]  
Seneca - Ο Νεότερος (c. 4 BC- AD65)  
Epistulae ad Lucilium no.71, sect.3

 

Τις περισσότερες φορές οι πελάτες έρχονται στo Συμβολαιογραφείο με μία γενική ιδέα για την πράξη στην οποία θέλουν να προβούν, έχοντας στο μυαλό τους κυρίως την μεταβολή που θέλουν είτε να επιφέρουν άμεσα, είτε να προβλέψουν για το απώτερο μέλλον στην προσωπική ή περιουσιακή τους κατάσταση, χωρίς να γνωρίζουν τον νομικό μανδύα τον οποίο πρέπει (ή συμφέρει) να περιβληθεί η εν λόγω σκοπούμενη ενέργεια, ή χωρίς να γνωρίζουν όλους τους πιθανούς, από νομική άποψη, τρόπους, με τους οποίους μπορεί να παραχθεί το ίδιο αποτέλεσμα ή ακόμα - πιο σημαντικό - χωρίς να γνωρίζουν στο σύνολό τους τις κάθε είδους βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των διαφόρων εναλλακτικών. 

[παραδείγματα: 1ο- πελάτης άτεκνος επιθυμεί να μεταβιβάσει στην σύζυγό του και στην αδελφή του από ένα οροφοδιαμέρισμα εκ μίας τριώροφης οικοδομής που ανήγειρε ο ίδιος, επί οικοπέδου, το οποίο είxε στο παρελθόν αγοράσει, 2ο- ζευγάρι που συζεί σε ελεύθερη ένωση και δεν επιθυμεί να παντρευτεί θέλει να εξασφαλιστεί το κληρονομικό δικαίωμα αμφότερων των συντρόφων σε περίπτωση που κάποιος εξ αυτών αποβιώσει, 3ο-πέντε πολιτικοί μηχανικοί επιθυμούν να συστήσουν κεφαλαιουχική εταιρεία εκπόνησης μελετών οδοποιίας και  συγκοινωνιακών έργων, 4ο- Γερμανός επιχειρηματίας επιθυμεί να επενδύσει στην Ελλάδα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, είτε συστήνοντας ο ίδιος ελληνική εταιρεία είτε αγοράζοντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ήδη υπάρχουσας ελληνικής εταιρείας]. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να δοθούν τουλάχιστον δύο λύσεις, νομικώς όλες σωστές, πλην όμως με τελείως διαφορετικές επιπτώσεις.

Άλλες φορές, οι πελάτες έρχονται με ήδη κατασταλαγμένη άποψη, στηριγμένη όμως σε μέρος μόνο των κρίσιμων παραγόντων ή -ακόμα πιο αίολη- βασισμένη στα ... διδάγματα της κοινής πείρας.

Στη μειοψηφία των περιπτώσεων, έρχονται πελάτες, κυρίως οι έχοντες κάποια επίσημη ή ανεπίσημη προπαιδεία ή τριβή με το νομικό ή φορολογικό αντικείμενο, οι οποίοι πράγματι μετά λόγου γνώσεως απλά ζητούν την συμβολαιογραφική υλοποίηση της ήδη ειλημμένης τους απόφασης.

Και στις τρεις κατηγορίες εισερχόμενων υποθέσεων, άγνοιας, ημιμάθειας και πράγματι γνώσης (ναι ακόμα στην τελευταία περίπτωση προς επίρρωση της ορθότητας της απόφασης του πελάτη), αφού ληφθεί το πληρέστερο δυνατό ιστορικό, λαμβανομένων υπ' όψιν:

α) των υπαρχόντων στοιχείων (προγενέστερων τίτλων, φορολογικών δηλώσεων, ληξιαρχικών πράξεων, δικαστικών αποφάσεων κλπ),

β) των οικονομικών (ή κατά περίπτωση των εκάστοτε κρίσιμων) δεδομένων και πρωτίστως,

γ) του ακριβούς ζητούμενου του πελάτη, 

αφού μελετηθεί όλη η κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία (αστικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, πολεοδομικές διατάξεις, διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εταιρικό δίκαιο, διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και συχνά το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο κλπ κλπ) πάντα σε συνάρτηση με το υπό εξέταση συγκεκριμένο πραγματικό και αφού προηγηθεί τηλεφωνική ή και τετ-α-τετ επικοινωνία με τους αρμόδιους ad hoc φορείς [λ.χ. την αρμόδια Δ.Ο.Υ., το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών ή του ΥΠΕΚΑ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, την αρμόδια Οικονομική ή Τεχνκή Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο κλπ],  κατόπιν ενδελεχούς στάθμισης όλων των δυνατών εναλλακτικών λύσεων και των πλεονεκτημάτων και μεονεκτημάτων αυτών, παρουσιάζονται στον πελάτη αναλυτικά όλοι οι νομικώς ορθοί τρόποι, με τους οποίους μπορεί να παραχθεί το σκοπούμενο αποτέλεσμα, με όλες τις συνέπειες, τα οφέλη και τις παρενέργειες που συνεπάγεται καθένας τους.   

Επιπροσθέτως, εφόσον μου ζητείται, προτείνω την κατ΄εμέ καλύτερη (ανάλογα με το σκοπούμενο αποτέλεσμα του πελάτη) νομική οδό - ζητούμενο ωστόσο παραμένει ο πελάτης να έχει όλα τα δεδομένα ενώπιόν του και να είναι ο ίδιος [ακόμα και όταν κι εγώ, κατόπιν δικής του παραίνεσης, έχω εκφράσει γνώμη] ο οποίος θα λάβει την οριστική απόφαση.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η: Σε υποθέσεις, όπου είτε υπάρχει αντιδικία, είτε η υπόθεση άπτεται σημαντικών εμπορικών ή οικονομικών μεγεθών, όλη η ως άνω εργασία (χαρτογράφηση ιστορικού-υπόδειξη εναλλακτικών-πρόταση ενδεικνυόμενης λύσης) λαμβάνει συνήθως χώρα σε συνεργασία με τους Δικηγόρους των πελατών, πάντα με την υποσημείωση, ότι, όπου εμπλέκονται δύο μέρη ο δικός μου ρόλος παραμένει αμερόληπτος και "διαιτητικός".  

*************************************************************************

2. ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ 

[ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-AD HOC ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ON LINE ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ]      

"Dans les champs de l' observation le hasard ne favorise que les esprits préparés"
[= Όσον αφορά στην παρατήρηση, η τύχη δεν ευνοεί παρά τα προετοιμασμένα πνεύματα]
Louis Pasteur (1822-1895)
Speech at the inauguration of the Faculty of Science,  University of Lille, 7 December 1854
 

Θεωρώντας το προϋπόθεση τής επιτυχούς, κατά τα ανωτέρω, χαρτογράφησης της εκάστοτε υπό εξέταση υπόθεσης, αλλά και από προσωπικό πια γενικότερο ενδιαφέρον για την νομοθετική, νομολογιακή και επιστημονική νομική επικαιρότητα, ενημερώνομαι για τις εξελίξεις της νομοθεσίας, της νομολογίας και της νομικής επιστήμης, αφενός μεν σε καθημερινή βάση από ηλεκτρονικές Βάσεις Νομικών Πληροφοριών [λ.χ. τη NOMOS, της Νομικής Βιβλιοθήκης, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κλπ] και από εξειδικευμένες ιστοσελίδες Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων [λ.χ. της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Τυπογραφείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Σύστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών κλπ], αφετέρου δε με την συστηματική, κατά τακτά διαστήματα ενημέρωση της νομικής βιβλιοθήκης μου, τόσο με ευρείων θεματικών ενημερωμένη Βιβλιογραφία όσο και με εξειδικευμένου περιεχομένου Βιβλία που άπτονται εξατομικευμένων περιπτώσεων-υποθέσεων [λ.χ. Συγγράμματα-Μονογραφίες περί του Δανείου Πιστωτικών Τίτλων ή των Ληξιαρχικών Πράξεων με στοιχεία Αλλοδαπότητας ή της Νομικής Εξέτασης των θεμάτων Διαφυλικότητας κλπ].

Επίσης, σε εξεζητημένες περιπτώσεις πολύ πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, επί των οποίων η νομολογία και η αρθρογραφία δεν έχουν ακόμη αποφανθεί/δώσει στέρεη ερμηνεία, καθώς και σε περιπτώσεις εριζόμενων ζητημάτων, όπου εκ διαμέτρου αντίθετες - νομικώς μη λανθασμένες ωστόσο- απόψεις δύνανται να υποστηριχθούν ή και όντως υποστηρίζονται, για την διασφάλιση της 100% νομικής ορθότητας των ad hoc εναλλακτικών δυνατοτήτων, στις οποίες έχω καταλήξει και σκοπεύω να παρουσιάσω στον πελάτη, έρχομαι σε κατ' ιδίαν συζητήσεις με του Νομικούς Συμβούλους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ΑΘηνών, ή θέτω σχετικά ερωτήματα στα διοργανούμενα από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Σεμινάρια και Ημερίδες, προκειμένου να έχω την έγκυρη συναδελφική διασφάλιση ότι όλες οι προτεινόμενες λύσεις είναι από νομική άποψη απολύτως στεγανές. 

************************************************************************

3. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 

[ΣΤΕΡΕΗ ΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ - ΑΚΡΙΒΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ -  ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ]     

"Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt"
[= Τα όρια της γλώσσας μου σημαίνουν τα όρια του κόσμου μου]
 Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Tractatus Logico-Philosophicus (1922)

 

Όσο στέρεα και αν έχουν οικοδομηθεί και ορθώνονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι πρώτοι δύο προαναφερθέντες Μεθοδολογικοί Πυλώνες [1.Ακριβής Χαρτογράφηση Υποθέσεων, 2.Νομική Ορθότητα], αναμφισβήτητο γεγονός παραμένει - και μάλιστα αντιληπτό και στον μη έχοντα νομικές γνώσεις - ότι η Εικόνα του Συμβολαίου, ήτοι:

i. η Στέρεη Δομή του

ii. ο Ορθολογισμός της Αναφοράς σε μακροσκοπικώς Ευδιάκριτα Χωρισμένες Ενότητες και

iii. η Συνεπής Σειρά Μνείας λ.χ. της νομιμοποίησης των παρισταμένων δικαιοπρακτούντων και νομίμων εκπροσώπων, του Ιστορικού [επί μεταβιβάσεων ακινήτων δε: των επιμέρους λεπτομερών περιγραφών, διαχρονικώς και σημερινών, της αναδρομής στους άμεσους και απώτερους τίτλους κτήσεως των μεταβιβαζόντων σε χρόνο τουλάχιστον ανατρέχοντα πέραν της (διασφαλίζουσας το ασφαλές των αρραγών καθολικών και ειδικών διαδοχών των ακινήτων) 20ετίας], των Δηλώσεων των Συμβαλλομένων, των Προσαρτωμένων στο Συμβόλαιο, των υποβληθεισών Δηλώσεων Φόρου, του σχετικού συνταχθέντος Σχεδίου Δικηγόρων ή της μνείας του λόγου της μη αναγκαίοτητάς του κλπ, επίσης

iv. ο Αναλυτικός Λόγος λ.χ. η εκ πεποιθήσεως σε Πράξεις Αποδοχής Κληρονομίας εκ Διαθήκης, αυτολεξεί αναφορά του περιεχομένου της τελευταίας βούλησης του Διαθέτη,  η παράθεση όλων των εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση νομοθετικών διατάξεων, η λεπτομερής ad hoc εξήγηση του τρόπου υπολογισμού των Αξιών (ακινήτων, μετοχών, εταιρικών μεριδίων κλπ) και του ορισμένου ή οριστού τρόπου φορολόγησης αυτών,

είναι σημαντικότατη παράμετρος, η οποία όχι μόνο διευκολύνει τον εκάστοτε κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφύλακα/ Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου/ Υπάλληλο Εφορίας/ Επιμελητηρίου κλπ  να διαγνώσει την πληρότητα και ορθότητα του περιεχομένου του συμβολαίου αλλά κυρίως επιτρέπει [με την αναλυτική -σίγουρα όχι απλοϊκή, αλλά επιτηδευμένα κατανοητή- γλώσσα] και στον μην έχοντα νομικές γνώσεις συμβαλλόμενο να ανατρέξει στο συμβόλαιο και να έχει σαφή γνώση της ακριβούς συναλλαγής στην οποία προέβη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην γλωσσική ορθότητα των συμβολαίων, την ακρίβεια - ευρύτητα του λεξιλογίου χωρίς καθαρευουσιάνικους ή νεολογικούς ακροβατισμούς, με αξιοποίηση του εύρους και της πλαστικότητας της ελληνικής γλώσσας. 

Ο εμπλουτισμός εξάλλου, της γλώσσας των συμβολαίων, όπου το επιτρέπει η περίσταση, με λατινική νομική ορολογία είναι μία  προσωπική πινελιά, μία ειδοποιός διαφορά που ξεχωρίζει, κατ' εμέ, την εις βάθος γνώση της νομικής επιστήμης συνδυασμένη με την αγάπη της καλαίσθητης γραφής από την επιφανειακή "διεκπεραιωτική" διαδικασία εκπόνησης συμβολαιων.

************************************************************************

 4. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

[ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  - ΣΥΝΤΟΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  -  ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ SERVICE] 

"Do more than is required. What is the distance between someone who achieves his goals consistently and those who spend their lives and careers merely following? The extra mile!" 
[= Κάνε παραπάνω από όσα απαιτούνται. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ αυτών που πετυχαίνουν συνεχώς τους στόχους τους από αυτούς που περνούν τις ζωές και τις καριέρες τους απλώς ακολουθώντας? Το έξτρα μίλι!]
Gary Ryan Blair (1923-)

 

Πριν γίνω η ίδια Συμβολαιογράφος, δουλεύοντας επί σειρά ετών ως βοηθός σε γραφεία συναδέλφων, είχα επανειλημμένως επισημάνει και ήδη πια σταθερά εμπεδώσει, ότι για τον πελάτη, περισσότερο σημαντική ακόμη και από την απόλυτη νομική ορθότητα και την γλωσσική αρτιότητα του συμβολαίου (τις οποίες ούτως ή άλλως τις περισσότερες φορές δεν μπορούσε ή δεν ενδιαφερόταν να ελέγξει), κάποιες φορές σημαντικότερη ακόμη και από την επιλογή της οικονομικά συμφερότερης λύσης, ήταν (και εξακολουθεί ασφαλώς να είναι) η κατά το δυνατόν πιο άμεση, χρονικά συντομότερη, διαδικαστικά για εκείνον λιγότερη περίπλοκη και πιο ανώδυνη εξυπηρέτηση

Κάποιες φορές, ενώ η ουσία των υπηρεσιών (λ.χ. η υπογραφή μίας Πράξης Αποδοχής Κληρονομίας) ήταν άρτια, ο πελάτης δυσφορούσε, λόγω της υπερβολικής καθυστέρησης της υπογραφής ή της μεταγραφής του συμβολαίου  ή της καθυστερημένης λήψης αντιγράφων αυτού [καθυστέρηση η οποία έκανε τον πελάτη να αισθάνεται παραμελημένος] ή δυσφορούσε λόγω της ταλαιπωρίας που υφίστατο όταν πηγαίνοντας σε μία Δημόσια Υπηρεσία για να εκδώσει ένα από τα απαιτούμενα για το Συμβόλαιο Πιστοποιητικά, διαπίστωνε ότι δεν είχε καθοδηγηθεί επαρκώς από τον  επιληφθέντα Συμβολαιογράφο και είτε έπρεπε να ξανακάνει τον κόπο να πάει στην αρμόδια Υπηρεσία με πληρέστερα στοιχεία/έγγραφα είτε εξυπηρετείτο μεν από τον/την Υπάλληλο αλλά εκαλείτο να απολογηθεί για λογαριασμό του Συμβολαιογράφου για τα λάθη και τις αβλεψίες κατά την συμπλήρωση των Αιτήσεων-Δηλώσεων-Εγγράφων κλπ. 

Πολλές δε φορές όταν ως βοηθός Συμβολαιογράφου αναλάμβανα εγώ η ίδια να προβώ σε κάποιες από αυτές τις διεκπεραιώσεις, επισήμαινα όλα έκείνα τα -αφανή για τον πρωτόπειρο, αδιάφορα για τον αδιάφορο επαγγελματία- σημεία, στα οποία πια εγώ ως Συμβολαιογράφος θα έπρεπε να δώσω προσοχή, ώστε πλέον οι δικοί μου πελάτες να υφίστανται την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, να εξυπηρούνται όσο το δυνατόν συντομότερα, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα γι αυτούς, ως εκ τούτου να αισθάνονται ότι για μένα ως πελάτες και ως άνθρωποι είναι σημαντικοί - οι ίδιοι, όπως και η υπόθεσή τους, η κάθε προσωπικής ή οικονομικής φύσεως, μεγάλου ή μικρού βεληνεκούς υπόθεση.

Συνεπής  με την Αρχή αυτή της Σφαιρικής - Άμεσης - Άνωδυνης για τον Πελάτη Εξυπηρέτησης, η οποία επειδή άπτεται του ανθρώπινου παράγοντα,  αποτελεί και για μένα - όπως για τους πελάτες - τον σημαντικότερο των Τεσσάρων (4) Μεθοδολογικών μου Πυλώνων, σε κάθε μεμονωμένη Υπόθεση, από την πιο απλή ως την πιο σύνθετη και έναντι κάθε μεμονωμένου πελάτη, ενεργού και εν δυνάμει, κύριο μέλημά μου ήταν ανέκαθεν και παραμένει η κατά το δυνατόν πιο άμεση, χρονικά συντομότερη, διαδικαστικά για τον πελάτη λιγότερη περίπλοκη και πιο ανώδυνη εξυπηρέτηση.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι, εφόσον έχω στη διάθεσή μου το μίνιμουμ των απαιτούμενων στοιχείων του ιστορικού της υπόθεσης, παρέχω στον πελάτη κατά σειρά:

Α. Σαφές Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης της Υπόθεσης

[με μικρές αποκλίσεις, όπως λ.χ. όταν η πρόδοος της Υπόθεσης εξαρτάται από την έκδοση αναμενόμενου Νομοθετικού Διατάγματος ή από την ταχύτητα εκπόνησης σχεδίων από τον Μηχανικό κλπ].

Β. Υπολογισμό του Ολικού Κόστους- κατά προσέγγιση 

[Αν μεν πρόκειται για Πάγια Πράξη, το κόστος της οποίας δηλαδή εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των φύλλων της Συμβολαιογραφικής Πράξης (+/- λοιπά μικροέξοδα), Υπολογισμός του κόστους  μπορεί να γίνει με μικρή απόκλιση, αν δε προκειται για Αναλογική Πράξη, το κόστος της οποίας δηλαδή εξαρτάται  (πέρα από τα Φύλλα τιυ Συμβολαίου και) από την Αξία του Οικονομικού Αντικειμένου {Ακινήτου/Μετοχών κλπ}, με βάση την υπολογισμένη Αξία αυτού, γίνεται Υπολογισμός του τυχόν οφειλόμενου Φόρου, κατά προσέγγιση Υπολογισμός των Συμβολαιογραφικών Εξόδων, των Εξόδων του Υποθηκοφυλακείου, του Κτηματολογίου και ενδεχόμενων λοιπών κονδυλίων].

Γ.  Λίστα Εκκρεμοτήτων-Πληρέστατες, Λεπτομερείς Οδηγίες-Συμπληρωμένες Αιτήσεις  

για την συλλογή και έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και Πιστοποιητικών. Σε πολλές δε περιπτώσεις, όταν υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του πελάτη (είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω ανασφάλειας, είτε λόγω απόστασης- π.χ. είναι κάτοικος εξωτερικού) να μεταβεί ο ίδιος στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των απαραίτητων Πιστοποιητικών, αναλαμβάνω εγώ (είτε προσωπικά είτε δια της συνεργάτιδός μου είτε μέσω συνεργάτη) την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών.  

Δ. Οδηγίες προς τους Μηχανικούς   

Ε. Σφαιρική Εξυπηρέτηση Μέσω Δικτύου  

Στον τομέα των υπηρεσιών - και δη  νομικών/οικονομικών- μείζονος σπουδαιότητας είναι η εμπιστοσύνη που τρέφει ο πελάτης για τον παρέχοντα υπηρεσίες επαγγελματία. Ως εκ τούτου, εν γένει ενθαρρύνω τους πελάτες μου να αναθέτουν πτυχές υπηρεσιών που άπτονται συμβολαίων σε επαγγελματίες της απολύτου εμπιστοσύνης τους. Σε περιπτώσεις, ωστόσο, που είτε ο πελάτης δεν διαθέτει κάποια σταθερή συνεργασία με σχετικό επαγγελματία (Δικηγόρο-Μηχανικό-Φοροτεχνικό-Διερμηνέα κλπ) είτε εν προκειμένω προτιμά την εχεμύθεια ενός αγνώστου - ξένου προς τις γενικότερες υποθέσεις του -  επαγγελματία, είμαι σε θέση να παρέχω, μέσω ενός σταθερού όσο και ευέλικτου δικτύου υψηλά κατηρτισμένων συνεργατών σφαιρική εξυπηρέτηση, εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών.

ΣΤ. Σύντομη Υπογραφή-Μεταγραφή Συμβολαίων-Παράδοση Πλήρους Φακέλου  

Στόχος παραμένει η κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση των Υποθέσεων και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. Όταν υπάρχει αδυναμία μετάβασης του δικαιοπρακτούντος στο γραφείο μου για την υπογραφή του συμβολαίου, μεταβαίνω εγώ στην οικία του ή σε οποιονδήποτε από τους άλλους χώρους, όπου βάσει της Τοπικής μου Αρμοδιότητας δύναμαι. Ακόμα και όταν τα Συμβόλαια αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός Αττικής, με την συνεργασία των Υποθηκοφυλάκων/Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων/ Εφόρων/ Υπαλλήλων Δήμων-Πολεοδομικών Γραφείων κλπ της Περιφέρειας, πλέον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όλη η διαδικασία ΠΡΙΝ από την Υπογραφή του Συμβολαίου (Συλλογή Πιστοποιητικών, Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων κλπ) καθώς και ΜΕΤΑ την Υπογραφή του Συμβολαίου (Μεταγραφή, Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στα  Γραφεία Κτηματογράφησης κλπ) γίνεται με Courrier, Συμβατικό Ταχυδρομείο και τηλεφωνικές συνεννοήσεις, συντομότατα και εντελώς ανώδυνα για τον πελάτη.        

 ΖΚαλαίσθητο Service 

Εφόσον, πέρα από την αυταπόδεικτη βαρύτητα που δίδεται στην ουσία των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέγιστη σημασία έχει για μένα να νιώθει κάθε πελάτης  ότι αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ανθρωπιά, να νιώθει σημαντικός και ότι του παρέχονται υπηρεσίες επιπέδου -αν μου επιτρέπεται ο αντίστοιχος του "private banking" όρος- "private notarying",  ως εκ τούτου ως φυσική συνέπεια, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην φιλοξενία που επιφυλάσσω στους πελάτες (και τους συνεργάτες) στο γραφείο μου και ως φυσική προέκταση της φιλοξενίας στον χώρο,  σημαντική για μένα είναι η καλαίσθητη μορφή των συμβολαίων, των Φακέλλων που παραδίδω εν κατακλείδι στους πελάτες και των Ειδικών Θηκών αυτών προς φύλαξη στο αρχείο τους. 

Το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών  και κυρίως η σε βάθος ενασχόληση με κάθε συγκεκριμένη υπόθεση και η προσωπική επαφή με τον πελάτη παγιώνει έναν γεωμετρικά αυξανόμενο αριθμό ικανοποιημένων και - το σημαντικότερο για εμένα- νομικά και οικονομικά διασφαλισμένων πελατών.