ΔΙΚΤΥΟ


Όπως αναφέρω και αλλού στον παρόντα ιστοχώρο, στον τομέα των υπηρεσιών - και δη  νομικών/οικονομικών- μείζονος σπουδαιότητας είναι η εμπιστοσύνη που τρέφει ο πελάτης για τον παρέχοντα υπηρεσίες επαγγελματία. Ως εκ τούτου, εν γένει ενθαρρύνω τους πελάτες μου να αναθέτουν πτυχές υπηρεσιών που άπτονται συμβολαίων σε επαγγελματίες της απολύτου εμπιστοσύνης τους.

Σε περιπτώσεις, ωστόσο, που είτε ο πελάτης δεν διαθέτει κάποια σταθερή συνεργασία με σχετικό επαγγελματία (Δικηγόρο-Μηχανικό-Φοροτεχνικό-Διερμηνέα κλπ) είτε εν προκειμένω προτιμά την εχεμύθεια ενός αγνώστου - ξένου προς τις γενικότερες υποθέσεις του -  επαγγελματία, είμαι σε θέση να παρέχω, μέσω ενός σταθερού όσο και ευέλικτου δικτύου υψηλά κατηρτισμένων συνεργατών σφαιρική εξυπηρέτηση, εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών 

Γίνεται μνεία, προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ότι οι αμοιβαίες σχέσεις όλων των συνεργατών του δικτύου (εμού και των άλλων επαγγελματιών, αλλά και μεταξύ τους) επουδενί δεν έχουν οικονομική βάση, ούτε υποκρύπτουν επαγγελματικές συμφωνίες. Βασίζονται αποκλειστικά στον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση της κατάρτισης και της άρτιας εργασίας του εκάστοτε συνεργάτη, χαρακτηρίζονται δε από "εξωστρέφεια", υπό την έννοια ότι κάθε νέα -πρόσκαιρη ή μακρόπνοη- συνεργασία  είναι ευπρόσδεκτη, μάλιστα και ευκταία, υπό την θεμελιώδη όμως προϋπόθεση της επιστημονικής κατάρτισης και του ήθους έναντι των πελατών.   

 

Οι παρεχόμενες από το Δίκτυο Συνεργατών υπηρεσίες, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα αντικειμένων. Όλως ενδεικτικώς αφορούν στα εξής αντικείμενα υπηρεσιών που παρέχονται από τους κάτωθι επαγγελματίες:

◊ Νομική εκπροσώπηση (δικαστική/εξωδικαστική/παράσταση σε Συμβόλαια)[Δικηγόροι]

◊ Αναζήτηση - Διερεύνηση ευκαιριών (ακινήτων - επενδύσεων) [Δικηγόροι]

◊ Φοροτεχνική-Λογιστική Στήριξη [Φοροτεχνικοί-Λογιστές]

◊ Εκπόνηση Σχεδιαγραμμάτων-Τοπογραφικών-Πινάκων Ποσοστών Συνδιοκτησίας [Μηχανικοί-Τοπογράφοι]

◊ Τακτοποίηση Αυθαιρέτων/Ημιϋπαιθρίων χώρων με Ν.4014/2011[Μηχανικοί-Τοπογράφοι]

◊ Έκδοση Βεβαιώσεων Ν. 4014/2011- Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Ν. 3661/2008 [Μηχανικοί-Ενεργειακοί Επιθεωρητές]

◊ Μετάφραση εγγράφων-Διερμηνεία κατά την ανάγνωση συμβολαίων [Μεταφραστές- Διερμηνείς]

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) Ι. ΡΑΜΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (3ος όροφος)

T.K.10557 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103223454
Fax: 2103223456
Κιν.: 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr