ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


I.  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι   Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Ι:

 

Α. Ιστότοποι γενικού νομικού ενδιαφέροντος:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [WEBSITE]

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [WEBSITE]

Βουλή των Ελλήνων [WEBSITE]

Εθνικό Τυπογραφείο [WEBSITE]

 

Β. Χρήσιμες πληροφορίες για ΑΚΙΝΗΤΑ:

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας [WEBSITE]

ΥΠΕΚΑ-Υπολογίστε την Ενεργειακή Απόδοση του Σπιτιού σας [WEBSITE]

ΥΠΕΚΑ- Έλεγχος εγκυρότητας Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης [WEBSITE]

Υπουργείο Εσωτερικών - Πρόγραμμα Καλλικράτης [WEBSITE]

Κτηματολόγιο Α.Ε. [WEBSITE]

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (T.E.E.) [WEBSITE]

Υποθηκοφυλακείο Αθηνών [WEBSITE]

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) [WEBSITE]

Ιστότοπος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Ακινήτων του Δημοσίου [WEBSITE]

 

Γ. Ιστότοποι χρήσιμοι για ΕΤΑΙΡΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

Γενική Γραμματεία Εμπορίου [WEBSITE]

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) [WEBSITE]

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (E.B.E.A.) [WEBSITE]  

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α.) [WEBSITE]

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (E.B.E.Π.) [WEBSITE]

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) [WEBSITE]

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [WEBSITE]

 

Δ. Ιστότοποι χρήσιμοι για Νομικές Υποθέσεις Ελλήνων στο Εξωτερικό:

Υπουργείο Εξωτερικών - Υπηρεσίες για τον Πολίτη [WEBSITE]

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρχών (Πρεσβειών, Προξενείων) της Ελλάδας στο εξωτερικό [WEBSITE]

Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δίκαίου [WEBSITE]

Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών [WEBSITE]

Κατάσταση Κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 5ης-10-1961 για τη νόμιμη επισημείωση [APOSTILLE] [WEBSITE]

 

Ε. Πληροφορίες για ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:

Υπουργείο Οικονομικών [WEBSITE]

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Σύστημάτων του Υπουργείου Οικονoμικών [WEBSITE]

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων [WEBSITE]

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) [WEBSITE]

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) [WEBSITE] 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών [WEBSITE]

 

ΣΤ. Ιστότοποι Ασφαλιστικών Ταμείων:

IKA - ETAM [WEBSITE]

ΕΤΑΑ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών [WEBSITE]

Ε.Φ.Κ.Α. [WEBSITE]

 

Ζ. Σύλλογοι-Ομοσπονδίες νομικών επαγγελματιών:

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος  [WEBSITE]

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου [WEBSITE]

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης  [WEBSITE]

Ένωση Άμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος [WEBSITE]

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών [WEBSITE]

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά [WEBSITE]

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης [WEBSITE]

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας [WEBSITE] 

Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος [WEBSITE]

 

Η. Εξυπηρέτηση πολίτη:

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) [WEBSITE]

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (ermis) [WEBSITE]

Συνήγορος του πολίτη [WEBSITE]

Δήμος Αθηναίων [WEBSITE]

Περιφέρεια Αττικής [WEBSITE]

 

Θ. Χρηστικές Πληροφορίες γενικής φύσεως:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Πρόγνωση Καιρού [WEBSITE] 

Σταθερές Συγκοινωνίες: ΜΕΤΡΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ- ΤΡΑΜ [WEBSITE]

ΟΑΣΑ-Δρομολόγια Λεωφορείων[WEBSITE]

TΡΑΙΝΟΣΕ [WEBSITE]

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" [WEBSITE]

Χάρτες Google [WEBSITE]

Μετάφραση Google [WEBSITE]

ΟΤΕ - Ονομαστικός/Επαγγελματικός Κατάλογος [WEBSITE] 

 


IΙ.  Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ    Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Ι:

 

Α. Ιστότοποι Ξένων Αποστολών (Πρεσβειών - Προξενείων) στην Ελλάδα:

Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα [WEBSITE]

Γερμανικές Αποστολές στην Ελλάδα [WEBSITE]

Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα [WEBSITE]

Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα [WEBSITE]

Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα [WEBSITE]

 

Β. Ιστότοποι ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ :

Ευρωπαϊκή Ένωση [WEBSITE]

Συμβούλιο της Ευρώπης [WEBSITE]

Οργανισμος Ηνωμένων Εθνών (O.H.E.) [WEBSITE]

Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης [στη Χάγη] [WEBSITE]

Διεθνές Δικαστήριο του Δικαίου της Θάλασσας [στο Αμβούργο] [WEBSITE]

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Δ.Ε.Κ.) [στο Λουξεμβούργο] [WEBSITE]

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) [στο Στρασβούργο] [WEBSITE]

Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.) [WEBSITE]

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (Ι.Μ.Ο.) [WEBSITE] 

INTERPOL [WEBSITE]

 

Γ. Ιστότοποι γενικού νομικού ενδιαφέροντος:

Electronic Information System for International Law [WEBSITE]

EUR-LEX, Η πρόσβαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [WEBSITE]

Κληρονομικό Δίκαιο σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες [WEBSITE]

  

Δ. Πληροφορίες για ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ :

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) [WEBSITE]

Παγκόσμια Τράπεζα [WEBSITE]

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (W.T.O.) [WEBSITE]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα [WEBSITE]

EUROPA- Σύνοψη Νομοθεσίας της Ε.Ε.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ [WEBSITE]

 

Ε. Ιστότοποι Διεθνών - Αλλοδαπών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων - Ομοσπονδιών:

Council of the Notariats of the European Union [WEBSITE]

European Notarial Network (ENN) [WEBSITE]

Die Bundesnotarkammer (BNotK)- Deutschland [WEBSITE]

Consiglio Nazionale del Notariato - Italia [WEBSITE]

Federazione Italiana delle associazioni sindacali notarili- Italia [WEBSITE]

Consejo General del Notariado - España [WEBSITE]

Chambre des Notaires de Paris  [WEBSITE]

Notaires de France [WEBSITE]