ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ


Πρακτικές Οδηγίες Σύνταξης μίας Έγκυρης Ιδιόγραφης Διαθήκης

 

1. Στο κατωτέρω Υπόδειγμα Ιδιόγραφης Διαθήκης, οι λέξεις που βρίσκονται εντός παρενθέσεων με πλάγια γράμματα υπογραμμισμένα (italics) δεν προορίζονται για να γραφούν. Είναι απλά διευκρινιστικές οδηγίες.

2. Συγγένειες, ακίνητα, περιπτώσεις κλπ  τέθηκαν ως παράδειγμα. Ο διαθέτης τα προσαρμόζει στα δικά του μέτρα.

3. Η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν στο τέλος κάθε σελίδας. Καλό είναι στο τέλος κάθε σελίδας να γράφεται ο αριθμός της (-1-, -2-, -3- κλπ).

4. Η διαθήκη δεν πρέπει να έχει σβησίματα ή μουτζούρες, Αν τυχόν γραφεί μία λάθος λέξη, ο διαθέτης την βάζει σε παρένθεση και γράφει: «Διαγράφεται μία λέξη» (ή δύο ή και τρεις λέξεις ή και ολόκληρη πρόταση- με τον αντίστοιχο αριθμό λέξεων- αλλά πάντα στη συνέχεια της ροής του κειμένου).

5. Αν γίνει κάποια παραπομπή ή προσθήκη στο περιθώριο ή σε υστερόγραφο, πρέπει και αυτή να υπογράφεται, διαφορετικά θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γραφεί.

6. Η Ιδιόγραφη Διαθήκη σκόπιμο είναι, για την αποφυγή της δυνατότητας οποιουδήποτε τρίτου αλλοίωσης καθ' οιονδήποτε τρόπο, καταστροφής ή εξαφάνισής της, να τοποθετείται μόλις γραφεί σε έναν φάκελο, τον οποίο ο διαθέτης σφραγίζει και γράφει στο εξωτερικό του τη φράση: "Η Διαθήκη μου" κάτω από την οποία (φράση) υπογράφει - όπως καλό είναι να θέτει την υπογραφή του και στο σημείο όπου κλείνει ο φάκελος. Τον σφραγισμένο αυτό φάκελο, ο διαθέτης μπορεί είτε να τον κρατήσει ο ίδιος σε κάποιο ασφαλές μέρος, λ.χ. εντός μίας μισθωμένης Τραπεζικής Θυρίδας, είτε να τον παραδώσει σε κάποιο πρόσωπο της εμπιστοσύνης του λ.χ. στον/στην δικηγόρο του είτε να τον καταθέσει σε Συμβολαιογράφο για ασφαλή φύλαξη του, για την οποία κατάθεση συντάσσεται η οικεία "Πράξη Κατάθεσης Ιδιόγραφης Διαθήκης", όπως προβλέπεται στο άρθρο 1722 του Αστικού Κώδικα. Η Ιδιόγραφη Διαθήκη, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο διαθέτης αδυνατεί να μεταβεί αυτοπροσώπως σε Συμβολαιογράφο,  μπορεί να κατατεθεί σε Συμβολαιογράφο ακόμα και μέσω αντιπροσώπου.

7. Ο διαθέτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναλάβει την Ιδιόγραφη Διαθήκη που κατέθεσε, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, σε Συμβολαιογράφο, για την οποία ανάληψη συντάσσεται  συμβολαιογραφική "Πράξη Ανάληψης Ιδιόγραφης Διαθήκης", χωρίς  η ανάληψη αυτή να θεωρείται και ανάκληση. Στην εν λόγω ανάληψη όμως μπορεί να προβεί ο διαθέτης μόνο αυτοπροσώπως.   


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ:

 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ

*******

Στ…. (Δήμο………………………) Αττικής, στην κατοικία μου επί της οδού ……………….    αριθμός …………….., σήμερα στις …………. …………….. (.……) του μηνός ………………….. του έτους δύο χιλιάδες είκοσι [2020], ημέρα της εβδομάδας ……………….., εγώ, ο ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…, κάτοικος ως άνω …..(Δήμος)…. Αττικής, επί της οδού ……………… αριθμός ………….., γνωρίζων γραφή και ανάγνωση, έχοντας πλήρη συνείδηση των πραττομένων, όντας διανοητικά υγιής και τελώντας σε πλήρη νηφαλιότητα και ψυχική ηρεμία, χωρίς να δεχθώ πίεση ή απειλή από κανέναν, επειδή επιθυμώ να ορίσω εγώ ο ίδιος σε ποια πρόσωπα θα περιέλθει η (κινητή και ακίνητη) περιουσία μου μετά τον θάνατό μου, με τη διαθήκη αυτή εγκαθιστώ και ονομάζω κληρονόμους μου:

α) Τον/την ….. γιο/κόρη/σύζυγό/αδελφό/αδελφή/ανιψιό/ανιψιά/ φίλο/φίλη ( κλπ γράφετε ανάλογα την συγγένεια/σχέση) μου …. (όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…,( ή αν είναι γυναίκα και έχει παντρευτεί μετά το 1983, οπότε κρατά το πατρικό της:) ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…, σύζυγο …(όνομα συζύγου)…. … (επώνυμο συζύγου)…., κάτοικο ……………………. …………………….. ……………… , επί της οδού ………………….. ………………. αριθμός  …….., στην οποία καταλείπω να λάβει μετά το θάνατο μου κατά την ψιλή κυριότητα/ πλήρη κυριότητα/ επικαρπία το/την (γράφετε το ακίνητο, περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριμένα- αν δεν είστε σίγουροι για τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου αρκεί η οδός  ή ο προσδιορισμός της θέσης, παραδείγματος χάριν: την υπό στοιχεία …………… οριζόντια ιδιοκτησία / διαμέρισμα του …(π.χ. 1ου/ 2ου κλπ)….. πάνω από το ισόγειο ορόφου (επιφανείας μ.τ. ………- ……………) πολυκατοικίας/ οικοδομής, ανεγερμένης σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στο Δήμο ………………………………… …………………….., επί της οδού ………………………………………… / ή π.χ. κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ανήκον σε εμένα ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου/ αγροτεμαχίου, εκτάσεως μ.τ. ……………… με την επ’ αυτού ισόγεια/ διώροφη οικία, επιφανείας μ.τ. …………… (ή επιφανείας ισογείου μ.τ. ………. και επιφανείας Α΄ορόφου μ.τ. ………..), που βρίσκεται στη θέση «………………..» (της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας ………………. της Δημοτικής Ενότητας ...............................- αν τα ξέρετε σίγουρα- του Δήμου ………………. της Περιφερειακής Ενότητας  ………....... Περιφέρειας .........................)

β) Την ξαδέλφη/φίλη/φίλο μου ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…, κάτοικο ………………………………… , επί της οδού ………………….. ………………. αριθμός  …….., στην/στον οποία/ο καταλείπω να λάβει μετά τον θάνατο μου κατά πλήρη κυριότητα το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας …………………… επιβατηγό αυτοκίνητο μου μάρκας ……………… ή το τυχόν άλλο κατά το χρόνο του θανάτου μου αυτοκίνητό μου (ή μηχανή μου).

γ) Τον ξάδελφο/φίλη/φίλο μου ….(όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…., κάτοικο …………………….……………… , επί της οδού ………………….. ………………. αριθμός  …….., στην/στον οποία/ο καταλείπω να λάβει μετά τον θάνατο μου κατά πλήρη κυριότητα τα βιβλία/κοσμήματα/ τον πίνακά μου «Ο ΡΟΖ ΝΑΥΤΗΣ» του Γιάννη Τσαρούχη (και λοιπά συγκεκριμένα αντικείμενα κινητά που ενδεχομένως θα θέλετε να καταλείπετε σε συγκεκριμένους ανθρώπους).

δ) Τον/την γιο/κόρη/σύζυγο/αδελφό/ανιψιό/φίλο/φίλη …. (όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…., κάτοικο …………………… ……………… , επί της οδού ………………….. ………………. αριθμός  …….., στην/στον οποία/ο καταλείπω να λάβει μετά τον θάνατο μου κατά πλήρη κυριότητα Χ χρυσές λίρες/ τις χρυσές λίρες, τα κοσμήματα και εν γένει όλο το περιεχόμενο της υπ’ αριθμόν …………….. Θυρίδας που μισθώνω στην Τράπεζα υπό την επωνυμία …………….. (π.χ. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.»,«ALPHABANK» κλπ).

ε) Χρηματικό ποσό ευρώ ………………………(ολογράφως)…. (……(αριθμητικώς)….€) καταλείπω στο  Κοινωφελές Ίδρυμα υπό την επωνυμία « ………………………….». Σε περίπτωση δε που αυτό δεν υφίσταται πλέον κατά το χρόνο του θανάτου μου, καταλείπω το άνω χρηματικό ποσό στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση  υπό την επωνυμία «……………………………………».

Στην ως άνω κόρη/γιο/ σύζυγο/αδελφή/φίλο μου …………… ………….. αφήνω επίσης και όλη την υπόλοιπη (κινητή και ακίνητη) περιουσία μου που τυχόν θα βρεθεί κατά το θάνατό μου, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

Σε περίπτωση δε που ο ως άνω φίλος/αδελφός/σύζυγός μου/η ως άνω φίλη/αδελφή/σύζυγός μου, ο μη γένοιτο δεν ζει, ή τυχόν αποποιηθεί την κληρονομία που του/της καταλείπω με την παρούσα διαθήκη μου, ορίζω η περιουσία αυτή να περιέλθει ……. (π.χ. στον Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»).

Δυνάμει της παρούσης διαθήκης παρακαλώ τον φίλο μου (όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)….,  τον οποίο εκτιμώ βαθιά και στον οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, να ενημερώσει, είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης, τους ανωτέρω κληρονόμους για την περιουσία που περιέρχεται σε αυτούς δυνάμει της παρούσης. Σε περίπτωση δε που ο ως άνω φίλος μου ……(όνομα).… ….(επίθετο)…., ο μη γένοιτο δεν ζει, αδυνατεί ή αδιαφορεί, παρακαλώ πολύ τον έτερο φίλο μου  (όνομα).… ….(επίθετο)…. του ....(πατρώνυμο)…. και της ….(μητρώνυμο)…., να ενημερώσει, ομοίως είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης,  σχετικώς τους ανωτέρω κληρονόμους.

Επιθυμώ οι κληρονόμοι μου να αρκεστούν σε όσα τους αφήνω με την παρούσα διαθήκη μου και ….. (π.χ. "να έχουν την ευχή μου") (Μπορεί εν γένει να γραφεί  εδώ οτιδήποτε θέλει ο διαθέτης, από προσωπικά λόγια προς συγκεκριμένα πρόσωπα μέχρι λ.χ. την επιθυμία του οι στάχτες του να ριχτούν στα παγωμένα νερά του Βιστούλα).

Ολόκληρη -από την αρχή μέχρι το τέλος- η παρούσα διαθήκη μου εγράφη από εμένα τον ίδιο ιδιοχείρως, στην ως άνω κατοικία μου, χρονολογήθηκε και  υπεγράφη από εμένα στο τέλος κάθε σελίδας της.

                                        (Δήμος) …  Αττικής, την ….. - ….-2020.

                                      Ο διαθέτης …………………. …………………….

                                          (το ονοματεπώνυμό σας ολογράφως)

                                                            (Υπογραφή)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) Ι. ΡΑΜΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (3ος όροφος)

T.K.10557 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103223454
Fax: 2103223456
Κιν.: 6973639770
e-mail: erammou@otenet.gr